Bostadsrättsföreningen Södra Svalöv

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Södra Svalöv hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Svalöv som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Södra Svalöv finns. I Svalöv så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Södra Svalöv tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Södra Svalöv har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Södra Svalöv så kan ni göra det genom att skicka er post till Mölleg. 6 C, 268 31, Svalöv men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0418-662187.

Svalöv arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Södra Svalöv har idag 744000-0128 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Nilsson, Hans Kaj Bertil -Rörstrand Andersson, Barbro G-M -Skog, Vanja Rigmor Elisabet är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Södra Svalöv

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Södra Svalöv så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Dembkiewicz, Svetlana Ivanovna som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Gösta Sture Lennart som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Hans Kaj Bertil som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Rörstrand Andersson, Barbro G-M som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Skog, Vanja Rigmor Elisabet som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Knut Emil Christoffer som är född 1983 och har titeln SuppleantWejderot, Tage Christer som är född 1948 och har titeln Suppleant, .