Bostadsrättsföreningen Teckomatorpshem 1

Skåne län

Information

744000-0177 är organisationsnummer för företaget Bostadsrättsföreningen Teckomatorpshem 1. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Teckomatorpshem 1 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Svalöv som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Teckomatorpshem 1 finns i.

Bostadsrättsföreningen Teckomatorpshem 1 har varit registrerat sedan 1950-02-15 och det finns flera företag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Teckomatorpshem 1 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Teckomatorpshem 1 är och det finns flera bolag i Svalöv som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Teckomatorpshem 1 är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Lena Martinsson och Henrik Andersson, i förening.

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Teckomatorpshem 1 så kan ni göra det på telefon genom 0418-660275 eller genom brev på följande adress:
Stinsg. 3, 260 20, Teckomatorp

Att uppföra, besitta och förvalta bostadshus i teckomatorp samt att i föreningen tillhöriga hus åt sina medlemmar eller vissa bland dem upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjande- rätt för obegränsad tid.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Teckomatorpshem 1 och det är Andersson, Henrik Daniel som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Martinsson, Lena Marianne som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Bäckström, Arvid Ernfrid som är född 1926 och har titeln Suppleant, Seiron, Per-Olof Tobias som är född 1977 och har titeln Suppleant,