HSB Bostadsrättsförening Odensjögården i Röstånga

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Odensjögården i Röstånga är ett företag som finns i Svalöv. I HSB Bostadsrättsförening Odensjögården i Röstånga finns det lite olika personer som är förknippade och det är Ekström, Karin Anita som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Urban Kristofer som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Lantz, Christel Liselott som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Rasmussen, Lone som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Inger Anette som är född 1956 och har titeln Suppleant, Persson, Hans Jerker som är född 1945 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Odensjögården i Röstånga så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Odensjögården i Röstånga på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Odensjögården i Röstånga av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Odensjögården i Röstånga är ett av många företag som finns i Skåne län och Svalöv arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Odensjögården i Röstånga innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Odensjögården i Röstånga är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Odensjögården i Röstånga så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Inger Anette -Ekström, Karin Anita -Persson, Hans Jerker

HSB Bostadsrättsförening Odensjögården i Röstånga har 744000-0458 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.