SW Winter Oilseed AB

Skåne län

Information

SW Winter Oilseed AB är ett av många verksamheter som finns i Svalöv. Det är nämligen den kommunen som SW Winter Oilseed AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

SW Winter Oilseed AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2009-07-09.

SW Winter Oilseed AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1904-09-26. Men sedan 2009-07-09 så har SW Winter Oilseed AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till 268 81 Svalöv. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på SW Winter Oilseed AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0418-667000.

Svalöv arbetar för att verksamheter som SW Winter Oilseed AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för SW Winter Oilseed AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva växtförädlings- och reproduktionsverksamhet, jordbruk, handels- och fabriks- rörelse i spannmål och fröer samt annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för SW Winter Oilseed AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Annas, Jan Peter -Desprez, Francois Florimond Charles Victor -Keeling, Anthony Gordon -Olesen, Annette -Stemmann, Peter Gerhard Wilhelm Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till SW Winter Oilseed AB och det är följande personer, Annas, Jan Peter som är född 1969 och har titeln VD, Annas, Jan Peter som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Desprez, Francois Florimond Charles Victor som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Keeling, Anthony Gordon som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Olesen, Annette som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Stemmann, Peter Gerhard Wilhelm som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES.Desprez, Bruno Florimond Henri som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES, Jakobsson, Bengt Martin som är född 1952 och har titeln Suppleant, Jönsson, Lars Håkan som är född 1963 och har titeln Suppleant.Miles, Robert Henry som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES.de Groot, Johan Pieter som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES.Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor.Mouchard, Kerstin Anne-Marie som är född 1952 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för SW Winter Oilseed AB är 556005-7274.