Knutstorps Skog AB

Skåne län

Information

Knutstorps Skog AB är ett av många bolag som finns i Svalöv. Det är nämligen den kommunen som Knutstorps Skog AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Knutstorps Skog AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Knutstorps Skog AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1990-11-19. Men sedan 1991-01-01 så har Knutstorps Skog AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Möllarps Säteri 3800, 260 23, Kågeröd. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Knutstorps Skog AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0418-82050.

Svalöv arbetar för att bolag som Knutstorps Skog AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Knutstorps Skog AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Skåne län.

Bolaget skall bedriva skogsbruk och jordbruk, utöva konsultverksamhet som organisations- och datakonsulter, köpa, förvalta och sälja värdepapper, äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Knutstorps Skog AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Wachtmeister, Fredrik C A -Wachtmeister, Tycho Knut Fredrik Ordförande saknas..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Knutstorps Skog AB och det är följande personer, Wachtmeister, Fredrik C A som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Wachtmeister, Tycho Knut Fredrik som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Wachtmeister, Anna Birgitta som är född 1954 och har titeln Suppleant, Wachtmeister, Charlotte E M som är född 1956 och har titeln Suppleant, Walther, Kennet som är född 1952 och har titeln Revisor, Ortman, Hans Gustav som är född 1948 och har titeln Revisorssuppleant.ORTMAN & D Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Knutstorps Skog AB är 556409-8662.