Kågeröds Fiber Förvaltnings Aktiebolag

Skåne län

Information

Kågeröds Fiber Förvaltnings Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Svalöv som är den kommunen där Kågeröds Fiber Förvaltnings Aktiebolag finns. I Svalöv så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Kågeröds Fiber Förvaltnings Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Kågeröds Fiber Förvaltnings Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Kågeröds Fiber Förvaltnings Aktiebolag har funnits sedan och 1994-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Kågeröds Fiber Förvaltnings Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Skruvg., 260 50, Billesholm men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 042-73200.

Svalöv arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Kågeröds Fiber Förvaltnings Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Kågeröds Fiber Förvaltnings Aktiebolag har idag 556433-3069 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Kågeröds Fiber Förvaltnings Aktiebolag

Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Kågeröds Fiber Förvaltnings Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Cederberg, Kjell Åke Gösta som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Cederberg, Pär Åke Stefan som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Cederberg, Wiveca Ann-Christine som är född 1954 och har titeln Suppleant, Persson, Gert Inge Verner som är född 1940 och har titeln Revisor, Persson, Lars-Inge Christer som är född 1968 och har titeln Revisorssuppleant, Onsala Revisionsbyrå AB som är född och har titeln RevisorKåBeA Revision AB som är född och har titeln Revisor, .